profile image

Michael Fredriksson

Webb- & Fullstackutvecklare

Programmerar främst i PHP, MySql och Javascript

Jag är ursprungligen självlärd i JS, PHP och MySql, i slutet av 2023 bestämde jag mig för att satsa på webbutveckling mer ordentligt och på heltid. I och med detta beslut så har jag valt att gå några Fullstack-utbildningar för att komplettera och utöka mina kunskaper inom befintliga områden samt även lära mig nya programmeringsspråk och färdigheter i till expemel Python.

Under 2017 fick jag uppdraget att skapa ett tävlingssystem för hundsporten Nose Work Svenska Nose Work Klubben

2022 fick jag även uppdraget att skapa ett tävlingssystem för nya hundsporten Hoopers Svenska Hoopers Klubben

Jag har skapat båda tävlingssystemen helt från scratch med främst PHP och MySql för att göra dem helt anpassade efter respektive klubbs specifika önkemål och funktionialitet samt har fortsatt kontinuerlig utveckling, underhåll och användarsupport för dem.

kontakta mig på micke@prosberum.se