Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/a/0/e/prosberum.se/httpd.www/index.php:1) in /customers/a/0/e/prosberum.se/httpd.www/index.php on line 25 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/a/0/e/prosberum.se/httpd.www/index.php:1) in /customers/a/0/e/prosberum.se/httpd.www/index.php on line 26

Några förslag till berikning för hundBerikning innebär att skapa hunden en möjlighet att få utlopp för sina medfödda naturliga beteenden. Tanken är att dessa beteenden ska kunna utföras så naturligt som möjligt och vid behov och utan direkt inblandning av människan.
Till detta gäller att skilja på berikning och aktivering, då berikningen görs för att tillgodose ett medfött behov, medan aktivering är något som människan och hunden utför tillsammans till exempel agillity eller lydnad.

Själva berikningen kan variera mycket mellan olika raser och individer, då deras förutsättningar och livsmiljöer kan vara radikalt skilda. Tillexempel en polarhund som "bäddar" en grop i snön för att kunna rulla ihop sig och inte frysa ihjäl, eller en terrier som gräver för att komma in i hål eller gryt efter sina byten.

Jag kommer nedan att beröra några mer generella berikningsformer som lämpar sig för flertalet raser och individer.


Jaktberikning

Jaktberikningen är något som alla våra hundar behöver på något sätt, som de i grund och botten är rovdjur. Några sätt att berika jakten kan vara fågelapportering, vallning och blodspår.
I de fallen som en hund kan utföra jakten på riktigt behövs oftast inte detta berikas ytligare för dessa individer, men en hund som inte får utlopp för jakten kan börja jaga olovligt eller i värsta fall få stereotypt beteende så som skuggjakt.
Blodspåret är ett effektivt sätt att låta sin hund få utlopp för sina jaktinstinkter, då rätt utfört ges hunden möjlighet att uppleva att den spårar och jagar ett byte. Blodspåret bör detta läggas med skank och blod från samma individ, eller ras, eftersom hundar faktiskt känner på doften vad för byte de spårar. Blodspåret skall inte heller läggas i raka linjer med 90 graders vinklar, som tävlingsspår ser ut. Spåret kan med fördel läggas i skilda miljöer över både skog, mark och över vägar. Om hunden ska få maximal belöning från blodspåret så ska hunden få spåra fram till skanken och få behålla denna, eftersom det på detta vis får hunden att uppleva att den lyckats med jakten.


Viloberikning

Våra hundar är, så som vi, beroende av sömn. Men en hund behöver upp till 18 timmars sömn per dygn. Vi kan hjälpa våra hundar att vila och sova genom att skapa möjligheter till mer naturliga sov- och viloplatser. Många hundar har behov av att bädda sin sovplats, detta kan avhjälpas med flera filtar eller kuddar som hunden själv får böka runt tills den känner sig nöjd och därigenom får kontrollen och tillfredsställelsen av att kunna ordna sin egen sovplats.
Som med oss människor så har även många hundar behov att få lite egentid, och det är viktigt att hunden upplever att den har möjligheten att få vara ifred om den så önskar. I dessa fall kan vi ge våra hundar sina egna krypin tillexempel så kan vi låta detta vara under ett bord eller några stolar med en täckande duk, men även en täckt bur med avmonterad dörr kan fungera fint som ett eget krypin. Detta krypin bör vara mörkt och skyddat från oss människor vilket innebär att vi inte tvingar vare sig in eller ut våra hundar från denna skyddade plats, så de kan få känna att de har möjlighet att dra sig undan och vara ifred om behovet uppstår.


Matberikning

Matberikning är kanske den berikningstyp som är enklast att tillgodose våra hundar. Även om hunden vill undersöka, leta/söka, eller slita och dra i sin mat så kan vi hjälpa våra hundar att få utlopp för dessa behov.


• Födosök

Vi kan gömma maten runt om i vår omgivning tillexempel hemma under mattor, skålar, hinkar och soffan. Utomhus så kan maten kastas ut över gräsmattan, gömmas i en vedhög eller helt enkelt under snö.


• Undersökande av maten

Möjligheten att ge hunden utlopp för matundersökande kan enkelt skapas genom att tillsätta lite olika ätbara och inte ätbara produkter, det är ändå viktigt att vi tänker oss för så vi inte har i för hunden giftiga livsmedel tillexempel lök eller avokado. Värt att tänka på är även att hundarna inte ska kunna svälja icke livsmedel. Dessa icke livsmedel kan vara en sked, träslev, en tom toalettrulle eller några kottar. Om hunden tuggar på kottarna utesluts de, då de inte ska ätas. Livsmedlen ska inte heller bladas ihop så smak och lukt blir detsamma i hela matskålen.

Några exempel på en berikad maskål kan vara att lägga i en hel ananas, ett helt rått ägg, ett helt kokt ägg, en hel kiwi, sallad, frukter och grönsaker och även matrester. Vid användandet av matrester bör detta inte ersätta mer än 10% av den vanliga maten på sikt. Även livsmedel som inte är goda kan fördelaktigt användas i berikningen, då kan hunden själv välja vad den vill äta eller inte. Själva vikten ligger inte i att allt i skålen ska ätas utan att hunden ska få undersöka maten.
Några fler exempel på ej goda livsmedel kan vara en citronklyfta, en hel pepparfrukt.

Foderskål


Denna matskål består av torrfoder, färskfoder, sallad, gurka, paprika och pasta.

• Behovet av att slita, dra eller skaka maten.

Om vi har en individ som gärna vill dra, slita eller skaka sin mat "byte" så kan man hjälpa hunden med detta detta genom att ta hjälp av ett par gamla strumpor, en tom toalettrulle eller en petflaska. Toalettrullen kan användas genom att vika in kanterna på den och fylla med mat, låt sedan hunden få arbeta ut maten ur rullen själv. Petflaskan kan enkelt fyllas med mat som hunden sedan kan skaka eller rulla ur flaskan. Möjligheterna till en bra berikikning enligt min mening sker enklast genom ett par gamla strumpor. Strumpan kan varieras i väldigt många olika sätt, man kan fylla strumpan med halva maten och sedan slå en knut och sedan fylla med resen av maten. Vill man ge hunden lite mera utmaning såkan strumpan med mat läggas i en annan strumpa för att öka svårhetsgraden innan maten nås. Strumpan kan även bindas fast i en dörr eller bord och på detta sätta kan hunden få slita i maten.

Strumpa med mat


Här är en matfylld strumpa som sitter fastknyten i staketet, för att hunden ska få slita och dra tills strumpan går sönder och maten kommer ut.

• Behovet av att äta mer.

I de fall som en hund vill ha mera mat eller hetsäter på grund av upplevd matbrist, kan vi öka tillgången av mat genom popcorn som står framme hela tiden så hunden själv kan välja när och om den ska äta extra eller inte. Popcorn har den fantastiska egenskapen att de krymper vid kontakt av vätska, så finns ingen risk att de föräter sig på dem. Eftersom popcorn inte innehåller någon näring för hunden så är det inte tilltänkt som ett matkomplement utan att bara öka tillgången av något ätbart. Det är av yttersta vikt att de är poppade med varmluft och utan vare sig fett eller salt, för det är just dessa luftpoppade popcorn som inte innehåller någon näring.

Av Michael Fredriksson
Arbete från HUND3 inför HUNDkursledareutbildningen för hundutbildningsgruppen

© 2014 Prosberum - Michael Fredriksson

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Spam Poison